Πρόγραμμα προετοιμασία στα Αγγλικά

Αρχική / Portfolio / Πρόγραμμα προετοιμασία στα Αγγλικά
Πρόγραμμα προετοιμασία στα Αγγλικά

Αγγλικά – αεροπορική και τουριστική ορολογία
Στο πρόγραμμα των αγγλικών ο ενδιαφερόμενος προετοιμάζεται για την αγγλική ορολογία που θα συναντήσει στα μαθήματα αλλά και τις εξετάσεις που οδηγούν στα διεθνώς αναγνωρισμένα διπλώματα.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.